Definicja normy

Definicja normy netto:

Powierzchnia netto jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku mierzona w poziomie podłogi z uwzględnieniem tynków i okładzin ścian. Nie pomniejsza się powierzchni pomieszczeń o zmiennej wysokości – np na poddaszu. Prościej mówiąc – to tak jak by rozłożyć we wszystkich pomieszczeniach wykładzinę na podłodze.

Definicja powierzchni użytkowej:

Zgodnie normą PN-70/B-02365 powierzchnia użytkowa jest powierzchnią wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem: pomieszczenia technicznego, garażu, pomieszczenia gospodarczego, strychu. Przy obmiarach nie uwzględnia się tynków i okładzin ściennych. Na poddaszu powierzchnię użytkową oblicza sie zgodnie ze schematem:
– powierzchnię pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2m liczy się w 100%
– powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40m do 2,2m liczy się w 50%
– powierzchnię pomieszczeń o wysokości poniżej 1,4m pomija się